अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको दोलखा जिल्लावासीहरुको लागी शेयर आवेदन फारम – Feedback of Aarambha Group

‘क’ वर्गको शेयर आवेदन फारम डाउनलोड गर्नुहोस् ।        (साविकका गा.वि.स.हरुः लामावगर गा.वि.स. र गौरिशंकर गा.वि.स.)

‘ख’ वर्गको शेयर आवेदन फारम डाउनलोड गर्नुहोस् ।        (साविकका नगरपालिका तथा गा.वि.स.हरुः ओराङ गा.वि.स., बुलुङ गा.वि.स., खारे गा.वि.स., लादुक गा.वि.स., लामीडाँडा गा.वि.स., सुनखानी गा.वि.स., सुन्द्रावती गा.वि.स., सुस्पाक्षमावती गा.वि.स., नाम्दु गा.वि.स., गैरीमुदी गा.वि.स., भिरकोट गा.वि.स., जफे गा.वि.स., मालु गा.वि.स., शहरे गा.वि.स., भिमेश्वर नगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४ र ७)

‘ग’ वर्गको शेयर आवेदन फारम डाउनलोड गर्नुहोस् ।         (साविकका नगरपालिका तथा गा.वि.स.हरुः आलम्पु गा.वि.स., बाबरे गा.वि.स., भेडेपु गा.वि.स., भुषाफेदा गा.वि.स., भिमेश्वर नगरपालिका वडा नं. ५,६,७,८,९,१०,११,१२ र १३, विगु गा.वि.स., बोच गा.वि.स., चंखु गा.वि.स., क्षेत्रपा गा.वि.स., चिलंखा गा.वि.स., च्यामा गा.वि.स., डाँडाखर्क गा.वि.स., ताम्चेत दुधपोखरी गा.वि.स., फस्कु गा.वि.स., झुले गा.वि.स., हाँवा गा.वि.स., घ्याङसुकाठोकर गा.वि.स., झ्याँकु गा.वि.स., जुँगु गा.वि.स., काब्रे गा.वि.स., जिरी नगरपालिका, लापिलाङ गा.वि.स., खोपाचागु गा.वि.स., काटाकुटी गा.वि.स., कालिन्चोक गा.वि.स., मागापौवा गा.वि.स., मार्वु गा.वि.स., शैलुङ्गेश्वर गा.वि.स., लाकुरीडाँडा गा.वि.स., मिर्गे गा.वि.स., पवटी गा.वि.स., श्यामा गा.वि.स., मेलुङ गा.वि.स., सुरी गा.वि.स.)