अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, सन्चालक निर्वाचन निर्देशिका,२०७६ – Feedback of Aarambha Group