कोभिड १९ संक्रमण रोकथामको लागि अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौ स्थित कार्यालय एक हप्ता बन्द रहने अत्यन्त जरुरी सूचना !! – Feedback of Aarambha Group