कोभिड-१९ को संक्रमणबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे सुचना – Feedback of Aarambha Group