दाेलखा स्थित संकलन केन्द्रहरुको शेयर संकलनको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति – Feedback of Aarambha Group