सर्वसाधारण समुह “ख” बाट सन्चालक पदको निर्बाचनको लागी उम्मेदवारहरुको नामावलि सम्वन्धमा । – Feedback of Aarambha Group