Public Notice – Feedback of Aarambha Group
Invitation for Bids (IFB) – Rolwaling Kola Hydroelectric Project

Invitation for Bids (IFB) – Rolwaling Kola Hydroelectric Project – Download

कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव सम्वन्धमा ।

कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव सम्वन्धमा ।

कम्पनीको बाह्रौ र तेह्रौ वार्षिक साधारण सभा हुने सम्बन्धी सूचना

कम्पनीको बाह्रौ र तेह्रौ वार्षिक साधारण सभा हुने सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७७/०७८ को चाैथो त्रैमासिक प्रतिवेदन

Fourth Quarter Report 2077-78

२०७८/०३/२१_प्रेस नोट

20780321_PRESS NOTE

 

२०७८/०२/०६ प्रेस विज्ञप्ति

आ.व.-२०७७।७८-को-तेस्रो-त्रैमासिक-प्रतिवेदन

आ.व.-२०७७।७८-को-तेस्रो-त्रैमासिक-प्रतिवेदन

कवाडीजन्य वस्तुहरु आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र लिलामी हुने बारे सार्वजिनक सूचना

Notice for Prequalification

Notice for Prequalification:

EPC Construction of Rolwaling Khola Hydroelectric Project,    Contract Identification No. RKHEP/ICB/02/2076/77

Notice for Letter of Intent- Design and Build of Permanent Bridge at Lamagbar

Notice for Letter of Intent- Design and Build of Permanent Bridge at Lamagbar-Contract Ref. RKHEP/NCB/02/2076-77